Question: Wat zet je in je dating profiel?

Je hebt een paar goed belichte fotos nodig, een snufje humor, lepels eerlijkheid en royale porties bedachtzaamheid, individualiteit en aandacht voor detail. De tekst van je datingprofiel is het allerbelangrijkst: want hiermee geef je inzicht in je persoonlijkheid, kernwaarden en mentaliteit.

Hoe schrijf je een man?

Woordherkomst en -opbouwenkelvoudmeervoudnaamwoordmanmannenverkleinwoordmannetje manneke(n)mannetjes manneke(n)s

Hoe schrijf je een genderneutraal persoon aan?

Naar trans mannen verwijs je met hij, en trans vrouwen met zij. In 2016 heeft de transgemeenschap genderneutrale voornaamwoorden gekozen voor trans personen die zich man noch vrouw voelen. Gebruik in dit geval in plaats van hij/hem/zijn of zij/haar/haar: hen of die/hen/hun.

Wat is meervoud van man?

Woordherkomst en -opbouwenkelvoudmeervoudnaamwoordmanmannenverkleinwoordmannetje manneke(n)mannetjes manneke(n)s

Reach out

Find us at the office

Vandervelde- Benatar street no. 22, 41683 Belfast, United Kingdom Northern Ireland

Give us a ring

Tristian Espalin
+61 275 909 392
Mon - Fri, 7:00-15:00

Reach out