Question: Hoe werkt e-matching?

Contents

Hoe werkt het? De E-matching app laat gebruikers zoeken in de database van actuele profielen. Hier vind je geen profielen van mensen die inmiddels al jaren getrouwd zijn en een gezin hebben; oude profielen die niet actief zijn, worden automatisch verwijderd. De gebruiker kan zoeken aan de hand van matching-criteria.

Reach out

Find us at the office

Vandervelde- Benatar street no. 22, 41683 Belfast, United Kingdom Northern Ireland

Give us a ring

Tristian Espalin
+61 275 909 392
Mon - Fri, 7:00-15:00

Reach out